Бургеры

1 Биг Балкан big balkan 260г 149,00р.
2 Балкан мини   180г 119,00р.
3 Чикен Гриль  chiken grill 260г 139,00р.
4 Чикен Гриль мини   180г 109,00р.
5 Чикен Батак  chiken batak 260г 139,00р.
6 Порк Гриль  pork grill 160г 129,00р.
7 Сомун Биф  somun beef 260г 129,00р.